Ladislav Šuster

Co-Founder | Data Consultant

Martin Trepac

Co-Founder | Brand Consultant

PPC Služby
Získejte okamžitou
obchodní návštěvnost

PPC Služby
Získejte okamžitou
obchodní návštěvnost

Nastavení
kampaní

Získejte okamžité zviditelnění

Personalizované
reklamy

Zkonvertujte zacílenou návštěvnost

Optimalizujte
konverze

Maximalizujte návratnost investic

EXPERTÍZA

PPC Clickup

Komplexní
PPC služby

Nabízíme komplexní nabídku PPC služeb od vyhledávání až po remarketing, kterými zvýšíme Vaši obchodní návštěvnost.

 • Nastavení účtu
 • Struktura kampaní
 • Konverzní cíle
 • Nastavení kampaní
 • Vstupní stránky
 • Optimalizace kampaní
 • Reporting
 • Reklamy ve vyhledávání
 • „Discovery“ reklamy
 • Display Ads „Zobrazovací reklamy“
 • Nákupní reklamy
 • Remarketingové reklamy
 • Video reklamy
 • Reklamy pro instalaci aplikací
 • Reklamy v sociálních sítích
Screenshot 2023 11 07 at 0.09.56

PROCES

PŘÍPADOVÁ STUDIE

FAQs

Placená reklama, PPC neboli Pay-Per-Click služby zahrnují umístění reklamy do vyhledávačů, kde platíte pokaždé, když někdo klikne na Vaši reklamu. Jsou přínosem pro firmy, s potřebou okamžitého zviditelnění a cílené návštěvnosti.

PPC může přinést rychlé výsledky, často během několika dní. Jakmile je Vaše kampaň spuštěna, Vaše reklamy se mohou okamžitě zobrazit ve výsledcích vyhledávání a přivést okamžitou návštěvnost na Vaše webové stránky.

Mezi rozhodující faktory patří strategický výběr klíčových slov, přesvědčivé reklamní texty, cílená segmentace publika, efektivní strategie přihazování a konvertující vstupní stránky. Pro trvalý úspěch je nezbytné kontinuální sledování a optimalizace.

PPC sice nabízí rychlé výsledky, ale pro optimální výkon je zásadní průběžná správa. Pro přizpůsobení se změnám na trhu a maximalizaci návratnosti investic je nutné pravidelně upravovat klíčová slova, reklamní texty a nabídkové strategie.

Provádíme důkladný průzkum klíčových slov na základě Vašich obchodních cílů, cílové publika a průmyslového odvětví. Vybíráme klíčová slova, která odpovídají Vaším cílům a mají vysokou pravděpodobnost, že získají kvalitní návštěvnost.

Výsledky PPC jsou placené reklamy, které se zobrazují v horní nebo dolní části na stránkách vyhledávačů. Organické výsledky získané prostřednictvím SEO se zobrazují přirozeně na základě relevance a kvality bez přímé platby.

Úspěšnost se měří pomocí klíčových ukazatelů, jako je míra prokliknutí, míra konverze a návratnost výdajů na reklamu (ROAS). Poskytujeme přehledný reporting, který informuje o výkonnosti kampaní a zároveň navrhuje optimalizace.

ÚSPĚCH

KONTAKTUJTE NÁS

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.