Ladislav Šuster

Co-Founder | Data Consultant

Martin Trepac

Co-Founder | Brand Consultant

Tvorba OBSAHU
Posílení reputace,
rozvoj značky

Tvorba OBSAHU
Posílení reputace, rozvoj značky

Zapojení
publika

Zvyšte odezvu obsahu
Propojte a zaujměte
Zlepšete interakce

Distribuce
obsahu

Širší dosah obsahu
Cílené distribuční kanály
Maximální propagace

Budování
autority značky

Získejte vedoucí pozici v oboru
Získejte důvěru a kredibilitu
Zajistěte loajalitu své značky

EXPERTÍZA

content audit

Autoritatívni
Tvorba obsahu

Ovládněte Váš obor, prezentujte odborné znalosti a sdílejte poznatky s naší komplexní nabídkou obsahových služeb.

Naše služby jsou šité na míru tak, aby posílily autoritu vašeho oboru a posílily důvěru – od definování Vašeho publika a vytvoření přesvědčivého příběhu značky až po pečlivou strategii obsahu, poskytování obsahu v různých formátech a distribuci napříč platformami.

Ať už se jedná o tvorbu rozsáhlého „stěžejního“ obsahu nebo působivého stručného „mikroobsahu“, zajišťujeme efektivní distribuci obsahu napříč platformami LinkedIn, YouTube, Meta, Instagram i dalšími.

 • Audit obsahu
 • Definice person
 • Plánování obsahu
 • Správa obsahu
 • Tvorba obsahu
 • Lokalizace obsahu
 • Exekuce obsahu
 • Reportování a monitorování dosahu obsahu
 • Blogové příspěvky
 • Oborové přehledy
 • Tiskové zprávy
 • Ukázky produktů
 • Případové studie
 • E-knihy
 • Infografiky
 • Reference
 • White-papers
 • E-mailové newslettery
 • Příspěvky na sociálních sítích
content audit

PROCES

FAQs

Služby v oblasti obsahu umožní Vaší značce odprezentovat odborné informace, sdílet cenné postřehy a hodnoty firmy. Naše portfolio služeb tvorby obsahu, zahrnuje definici publika, strategické plánování a poskytování obsahu v různých formátech. Je navrženo tak, aby posílilo Vaši autoritu a vybudovalo důvěru ve Vaše produkty a služby.

Vybudování autority je postupný proces, první dopady ovšem můžete zaznamenat již během několika měsíců. Konzistentní, tvorba kvalitního obsahu a strategická distribuce přispívají k dlouhodobé dominanci v oboru.

Pokrýváme různé typy obsahu, včetně příspěvků na blogy, oborových přehledů, tiskových zpráv, produktových demonstrací, případových studií, e-knih, infografik, referencí, whitepaperů, e-mailových zpravodajů a příspěvků na sociálních sítích. Kombinace obsahu je přizpůsobena Vašim obchodním cílům a cílové skupině.

Jednorázová kampaň dokáže zapůsobit, ale pro udržení trvalé autority v daném oboru se doporučuje průběžná tvorba a distribuce obsahu. Konzistence vytváraní obsahu vybuduje silnou online prezentaci a udrží Vaše návštěvníky loajální.

Při tvorbě obsahových kampaní provedeme podrobný průzkum Vašeho podnikání, oborových trendů a cílového publika, abychom zajistili, že naše kampaně budou účinné a plně odpovídají Vašim potřebám a cílům. Individuální přístup k různým typům obsahu zajistí relevanci a ohlas Vašeho publika.

Mezi klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) patří zapojení publika, dosah obsahu, konverze, růst autority značky a další ukazatele specifické pro danou platformu. Pro sledování dopadu tvorby obsahu poskytujeme detailní reporting.

ÚSPĚCH

KONTAKTUJTE NÁS

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.